@book{Baron-Polańczyk:2016,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title     = "ICT in educational design : processes, materials, resources, ISBN: 97878422600",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "146",
  year      = "2016",
  number    = "Vol. 11",
}