@book{Kędzia-Klebeko:2014,
  author  = "B. Kędzia-Klebeko and L. Jazownik and B. Louichon",
  title     = "Narodowe oraz europejskie dziedzictwo kulturowo-literackie w programach nauczania i podręcznikach szkolnych, ISBN: 9788360218457",
  publisher = "Księgarnia Akademicka",
  address   = "Szczecin - Zielona Góra",
  pages     = "284",
  year      = "2014",
}