@book{Kowalski:2016,
  author  = "M. Kowalski and M. Jędrzejko",
  title     = "Narkotyki i dopalacze. Zjawisko, zagrożenia, rozpoznawanie zachowań, profilaktyka, ISBN: 9788375457186",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR",
  address   = "Warszawa-Milanówek",
  pages     = "300",
  year      = "2016",
}