@book{Baron-Polańczyk:2016,
  author  = "E. Baron-Polańczyk and A. Klementowska",
  title     = "Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe, ISBN: 9788394231378",
  publisher = "Wydaw. Nauk. Polskiego Tow. Profesjologicznego ; IETI Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "165",
  year      = "2016",
  volume    = "",
}