@book{Bazuń:2017,
  author  = "D. Bazuń and M. Kwiatkowski",
  title     = "Rewitalizacja. Podejście partycypacyjne, ISBN: 9788364363726",
  publisher = "Oficyna Naukowa",
  address   = "Warszawa",
  pages     = "221",
  year      = "2017",
}