@book{Narkiewicz-Niedbalec:2016,
  author  = "E. Narkiewicz-Niedbalec",
  title     = "Rocznik Lubuski, ISSN: 0485-3083",
  publisher = "Lubuskie Towarzystwo Naukowe",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "384",
  year      = "2016",
  number    = "t. 42",
}