@book{Głuchowska:2016,
  author  = "L. Głuchowska",
  title     = "Ogrody = Gärten, ISBN: 9788388426964",
  publisher = "Fundacja "Park Księcia Pücklera Bad Muskau", Uniwersytet Zielonogórski, Muzeum Ziemi Lubuskiej",
  address   = "Bad Muskau, Zielona Góra",
  pages     = "104",
  year      = "2016",
}