@book{Głuchowska:2015,
  author  = "L. Głuchowska and H. Gołuńska and M. Woźniak",
  title     = "Bunt a tradycje grafiki w Polsce i w Niemczech, ISBN: 9788363572181",
  publisher = "Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy",
  address   = "Bydgoszcz",
  pages     = "140",
  year      = "2015",
}