@book{Steciąg:2016,
  author  = "M. Steciąg and M. Adamczyk and M. Biszczanik",
  title     = "Kontakty językowe w komunikowaniu : (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze, 2015), ISBN: 9788378422617",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2016",
}