@book{Dudarski:2016,
  author  = "G. Dudarski and J. Martinka and M. Rybakowski",
  title     = "Scientific and practical aspects of safety engineering, ISBN: 9788394231361",
  publisher = "Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "201",
  year      = "2016",
}