@book{Narkiewicz-Niedbalec:2016,
  author  = "E. Narkiewicz-Niedbalec",
  title     = "Rocznik Lubuski, ISSN: 0485-3083",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "346",
  year      = "2016",
  volume    = "tom 42(cz. 2a)",
}