@book{Kędzia-Klebeko:2016,
  author  = "B. Kędzia-Klebeko and L. Jazownik",
  title     = "Teksty epistolarne w polskiej i europejskiej edukacji szkolnej, ISBN: 9788360218464",
  publisher = "Księgarnia Akademicka",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2016",
}