@book{Dybińska:2017,
  author  = "E. Dybińska and M. Szpringer and R. Asienkiewicz",
  title     = "Profilaktyka i edukacja zdrowotna, ISBN: 9788361495796",
  publisher = "Wydaw. Naukowe NeuroCentrum",
  address   = "Lublin",
  pages     = "262",
  year      = "2017",
}