@book{Rostkowska-Biszczanik:2017,
  author  = "K. Rostkowska-Biszczanik",
  title     = "¬ródła informacji dziennikarskiej w regionie. Tom 2, ISBN: 9788378422891",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "154",
  year      = "2017",
}