@book{Baron-Polańczyk:2017,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title     = "Edukacja Humanistyczna, ISSN: 1507-4943",
  publisher = ""Pedagogium" Wydawnictwo OR TWP",
  address   = "Szczecin",
  year      = "2017",
  number    = "nr 1-2",
}