@book{Szymański:2018,
  author  = "L. Szymański and J. Zawodniak and A. Mobley and M. Smoluk",
  title     = "Interdisciplinary views on the English language, literature and culture, ISBN: 9788394656904",
  publisher = "Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "324",
  year      = "2018",
}