@book{Baron-Polańczyk:2017,
  author  = "E. Baron-Polańczyk and A. Klementowska",
  title     = "Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe. T.4, ISBN: 9788394231392",
  publisher = "Polskie Towarzystwo Profesjologiczne, Instytut Inzynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy UZ",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "180",
  year      = "2017",
}