@book{Asienkiewicz:2018,
  author  = "R. Asienkiewicz and K. Markocka-M±czka and M. Biskup",
  title     = "Zdrowie publiczne standardem dobrostanu, ISBN: 9788361495956",
  publisher = "Wydaw. Naukowe NeuroCentrum",
  address   = "Lublin",
  year      = "2018",
}