@book{Kubot:2018,
  author  = "Z. Kubot and S. Kowalski",
  title     = "Przeciwdziałanie niedopuszczalnym formom zatrudnienia, ISBN: 9788381246392",
  publisher = "Wolters Kluwer Polska",
  address   = "Warszawa",
  pages     = "239",
  year      = "2018",
}