@book{Kowalski:2018,
  author  = "M. Kowalski and W. Pasierbek and E. Kowalska",
  title     = "Horyzonty Wychowania, ISSN: 1643-9171",
  publisher = "Akademia Ignatianum w Krakowie",
  address   = "Kraków",
  pages     = "304",
  year      = "2018",
}