@book{Gorzelana:2018,
  author  = "J. Gorzelana and M. Kaczor and A. Seul",
  title     = "Wartości językowe i kulturowe obecne w czasopiśmiennictwie polskim do roku 1989 : (Prace aksjologiczne. Język - literatura - kultura; t. 1), ISBN: 9788378423201",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "2017",
  year      = "2018",
}