@book{Dudek:2018,
  author  = "J. Dudek and T. Turowski and P. Walczak and J. Zegzuła-Nowak",
  title     = "W kręgu twórczości Marii Ossowskiej: analiza - inspiracje - alternatywy, ISBN: 9788378423331",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "329",
  year      = "2018",
}