@book{Barska:2017,
  author  = "A. Barska and P. Łychmus and J. Skierska and T. Łagutko",
  title     = "15-lecie Wydziału Ekonomii i Zarządzania",
  publisher = "Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "101",
  year      = "2017",
}