@book{Kowalski:2018,
  author  = "M. Kowalski and S. Śliwa and S. Kania",
  title     = "Profilaktyka społeczna - edukacja - zdrowie. Twórcze wiązanie teorii i praktyki, ISBN: 9788378423430",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "241",
  year      = "2018",
}