@book{Baron-Polańczyk:2018,
  author  = "E. Baron-Polańczyk and A. Klementowska",
  title     = "Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe. T.5, ISBN: 9788395061301",
  publisher = "Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy UZ, Polskie Towarzystwo Profesjologiczne",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "201",
  year      = "2018",
}