@book{Narkiewicz-Niedbalec:2018,
  author  = "E. Narkiewicz-Niedbalec",
  title     = "Rocznik Lubuski, ISSN: 0485--3083",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "393",
  year      = "2018",
  volume    = "",
}