@book{Kowalski:2018,
  author  = "M. Kowalski and E. Kowalska",
  title     = "Rocznik Lubuski, ISSN: 0485--3083",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "275",
  year      = "2018",
  volume    = "tom 44(część 2)",
}