@book{Kowalski:2019,
  author  = "S. Kowalski and H. Paluszkiewicz and O. Włodkowski",
  title     = "Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny. Zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego, ISBN: 9788381581615",
  publisher = "C.H.Beck",
  address   = "Warszawa",
  pages     = "299",
  year      = "2019",
}