@book{Janiszewska-Nieścioruk:2019,
  author  = "Z. Janiszewska-Nieścioruk and A. Mróz and U. Gembara",
  title     = "(Nie)nowe problemy rozwoju, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, ISBN: 9788378423416",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "298",
  year      = "2019",
}