@book{Baron-Polańczyk:2018,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title     = "ICT in Educational Design. Processes, Materials, Resources, ISBN: 978838423645, ISSN: 2450-3967",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "146",
  year      = "2018",
  volume    = "",
}