@book{Burda:2019,
  author  = "B. Burda and A. Chodorowska and B. Husak and B. Klosterberg",
  title     = "Halle i Sulechów - ośrodki pietyzmu i edukacji : tło religijno-historyczne, powiązania europejskie, ISBN: 9788378423768",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "330",
  year      = "2019",
}