@book{Gołębiowska:2019,
  author  = "U. Gołębiowska and M. Kubasiewicz",
  title     = "Modernism Re-visited, ISBN: 9788378423867, ISSN: 2657-5906",
  publisher = "Wydział Humanistyczy Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "174",
  year      = "2019",
  number    = "Vol. 14",
}