@book{Famuła-Jurczak:2017,
  author  = "A. Famuła-Jurczak and M. Kowalski",
  title     = "Współczesne dyskursy edukacyjne, ISBN: 9788395061394",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski Polskie Towarzystwo Profesjologiczne",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "174",
  year      = "2017",
}