@book{Magda-Adamowicz:2020,
  author  = "M. Magda-Adamowicz and E. Kowalska",
  title     = "Dziecko i dzieciństwo w badaniach pedagogicznych, ISBN: 9788381802000",
  publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
  address   = "Toruń",
  pages     = "364",
  year      = "2020",
}