@book{Baron-Polańczyk:2019,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title     = "ICT in Educational Design. Processes, Materials, Resources - KEGA Edition, ISBN: 2450-3967, ISSN: 9788378424116",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "156",
  year      = "2019",
  volume    = "",
}