@book{Zawodniak:2019,
  author  = "J. Zawodniak and M. Kruk",
  title     = "Konińskie Studia Językowe : Change, development and achievement in the L2classroom: Thinking back and looking ahead (Special Issue), ISSN: 2353-1983",
  publisher = "Wydział Filologiczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
  address   = "Konin",
  pages     = "145",
  year      = "2019",
  volume    = "Tom 7(nr 2)",
}