@book{Schmengler:2019,
  author  = "D. Schmengler and L. G³uchowska and A. Kern",
  title     = "Malarz, mentor, mag : Otto Mueller a ¶rodowisko artystyczne Wroc³awia, ISBN: 9783868288919",
  publisher = "Muzeum Narodowe we Wroc³awiu, Neue Galerie im Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart",
  address   = "Heidelberg, Berlin: Kehrer",
  pages     = "439",
  year      = "2019",
  note      = "[przejrzana, zaktualizowana i uzupe³niona wersja wyd. niemieckiego]",
}