@book{Cichocki:2020,
  author  = "J. Cichocki and A. Bator-Kocoł and R. Jurga and M. Warchałowski and O. Ciebiera and M. Bocheński and L. Jerzak",
  title     = "Nietoperze rezerwatu Nietoperek : badania, zagrożenia, ochrona, ISBN: 9788395770500",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Nauk Biologicznych",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "108",
  year      = "2020",
}