@book{Bazuń:2020,
  author  = "D. Bazuń and R. Domke and M. Kwiatkowski",
  title     = "Meandry modernizacji, ISBN: 9788381802468",
  publisher = "Wydawnictwo Adama Marszałek",
  address   = "Toruń",
  pages     = "290",
  year      = "2020",
}