@book{Kowalski:2010,
  author    = "M. Kowalski and D. Falcman",
  title     = "Świadomość aksjologiczna i podmiotowość etyczna - analizy i impresje, ISBN: 9788373089327",
  publisher = "Oficyna Wydaw. "Impuls"",
  address   = "Kraków",
  year      = "2010",
  pages     = "193",
}