@book{Rybakowski:2011,
  author    = "M. Rybakowski",
  title     = "Drogowe wypadki przy pracy i ich opiniowanie, ISBN: 9788374814003",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2011",
  pages     = "137",
}