@book{Moczulska:2011,
  author    = "M. Moczulska",
  title     = "Bezpośrednia partycypacja pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Możliwości, przesłanki, uwarunkowania, ISBN: 9788374814041",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2011",
  pages     = "192",
}