@book{Kaliszewska:2011,
  author    = "M. Kaliszewska and M. Kowalski",
  title     = "Myśleć o zdrowiu. Między wolnością a zniewoleniem = Think about health. Between freedom and slavery, ISBN: 9788360837580",
  publisher = "Małgorzata Kaliszewska & Mirosław Kowalski",
  address   = "Kielce-Zielona Góra",
  year      = "2011",
  pages     = "263",
}