@book{Jazownik:2011,
  author    = "L. Jazownik",
  title     = "W kręgu historii i teorii edukacji polonistycznej : studia i szkice, ISBN: 9788360218174",
  publisher = "Księgarnia Akademicka",
  address   = "Zielona Góra - Warszawa",
  year      = "2011",
  pages     = "358",
}