@book{Kowalski:2011,
  author    = "M. Kowalski and D. Falcman",
  title     = "Fenomenologie : socjologia versus pedagogika (przesłanki instytucjonalizowania się pedagogiki fenomenologicznej), ISBN: 9788375878547",
  publisher = "Oficyna Wydaw. "Impuls"",
  address   = "Kraków",
  year      = "2011",
  pages     = "182",
}