@book{Komorowska-Birger:2011,
  author    = "P. Komorowska-Birger and L. Głuchowska and P. Wilczek-Sterna",
  title     = "Patrycja Wilczek-Sterna : w poszukiwaniu formy: prace z lat 2000-2011/ zamieszczone teksty, ISBN: 9788361440208",
  publisher = "[Uniwersytet Zielonogórski]",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2011",
  pages     = "95",
  note      = "projekt graficzny Piotr Czech",
}