@book{Kwiatkowski:2011,
  author    = "M. Kwiatkowski",
  title     = "Nieprzejrzystość. Bariery merytokracji kadrowej w sektorze publicznym, ISBN: 9788374813976",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2011",
  pages     = "281",
}