@book{Kufel:2011,
  author    = "S. Kufel",
  title     = "Wprowadzenie do literaturoznawstwa kognitywnego, ISBN: 9788374814638",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2011",
  pages     = "246",
}