@book{Baron-Polańczyk:2011,
  author    = "E. Baron-Polańczyk",
  title     = "Chmura czy silos? : nauczyciele wobec nowych trendów ICT, ISBN: 9788374814652",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2011",
  pages     = "365",
}