@book{Dudek:2011,
  author    = "J. Dudek and S. Konstańczak and J. Zegzu³a-Nowak",
  title     = "Maria Ossowska (1896-1974) w ¶wietle nieznanych ¼róde³ archiwalnych, ISBN: 9788374814751",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2011",
  pages     = "171",
}